Các khóa học

 

1. khoa ứng tuyển

Loại Khóa học Thời gian khóa học Thời gian nhập học Nội dung
Khóa học 2 năm 2 năm Tháng 4 Là khóa học tiếng nhật, văn hóa nhật bản...thuộc chuyên môn ngành tiếng nhật dành cho đối tượng học viên có mục đích sử dụng tiếng nhật chuyên biệt
Khóa học 1 năm 6 tháng 1 năm 6 tháng tháng 10

2. Hồ sơ cần thiết

(1) tuổi

18 tuổi trở lên, là người đã hoàn thành bậc giáo dục 12 năm phổ thông

(2) Trình độ tiếng nhật

  • Khoá học 2 năm
    Là người có trình độ năng lực tiếng nhật tương đương N5 trở lên đối với kỳ thi năng lực nhật ngữ, trình độ F trở lên đối với kỳ thi năng lực J-TEST, hoặc là người có số giờ học tiếng nhật 150 tiếng trở lên
  • Khoá học 1 năm6tháng
    Là người có trình độ năng lực tiếng nhật N4 của kỳ thi năng lực tiếng nhật hoặc người đã học tiếng nhật được 150 giờ trở lên.

(3) Quá trình học tập

Sau khi tốt nghiệp, đối với học viên có nguyện vọng học lên đại học tại Nhật thì phải hoàn thành chương trình giáo dục bậc phổ thông tại quốc gia của mình.
Sau khi tốt nghiệp, đối với học viên có nguyện vọng học lên cao học phải hoàn thành chương trình giáo dục chính quy 16 năm, và phải tốt nghiệp đại học chính quy (4 năm học)

(4) Chi phí du học tại nhật bản

Là học viên có đủ khả năng chi trả các chi phí khi du học nhật bản bao gồm học phí và sinh hoạt phí

(5) các điều kiện khác

Là người có sức khoẻ tốt, là người luôn tuân thủ các điều luật, quy tắc trường học và pháp luật nhật bản.

3. Điều khoản học phí

Tên khóa học Phí nhập học Phí xét tuyển Học phí Chi phí khác Tổng cộng
Khóa học 2 năm 30,000 yên 20,000 yên 1,200,000 yên 108,500 yên 1,358,500 yên
Khóa học 1 năm 6 tháng 30,000 yên 20,000 yên 900,000 yên 83,000 yên 1,033,000 yên